Rådvad til Strandmøllen og retur 15/5-2018

Artsliste for den super hyggelige tur langs Mølleåen 15/5-2018 17.00 – 20.15

Dette link er rigtig godt hvis man vil have fakta om fugle og iøvrigt klikke videre til deres stemmer https://dofbasen.dk/ART/

Landsvale

Bysvale

Mursejler ( vi så den i mod forventning ikke, men jeg nævnte den og tænker den godt være med på vores liste)

Musvåge, desværre kun i glimt

Stillits i toppen af Birken da vi mødtes, den Skaberen havde tørret sine pensler af i.

Hvid Vipstjert

Gransanger – tjif-tjaf-tjif-tjaf

Rørsanger I tagrørene ved naturskolen

Gærdesmutte

Knopsvane, husk! den har en hale der stritter op

Bogfinke -det,det,det kan  jeg sige lige så tit det skal væææære

Gøg

Solsort

Musvit

Stor flagspætte

Spætmejse

Træløber

Rødstjert, både en der sang som den skulle og en jeres guide blev forvirret af da den vrøvlede.

Munk som jeg har undersøgt det norske navn på, den hedder også munk på norsk, men trykket kan måske ligge anderledes

Ringdue

Gråkrage

Allike

Ravn

Grågås med 4 gæslinger nok en 4 uger gamle

Gråand med ællinger nok højest en uge gamle

Blishøne

Sangdrossel som gentager sine temaer som regel 3 gange hvorefter den skifter tema

Rødhals som vores mor kaldte en rødkælk

På stranden var der ikke meget at komme efter, det blev til en enkelt stær en hættemåge og en række knopsvaner i det fjerne.

Vi gik forbi de sidste rester af hvide anemoner. Der var løgkarse, stor fladstjerne, skovmærke, vorterod og strandarve

Tak for en dejlig tur

Henrik

 

Rådvad til Strandmøllen 26/4 2018

Fugletur langs Mølleåen 26/4

Ballet blev åbnet med 3 musvåger over skoven og en spurvehøg der kom næsten lige hen over hovederne på os, og helt for den klassisk var væk igen som et lyn.

Landsvale

Hvid Vipstjert

Musvit, også en der sang noget atypisk

Blåmejse, med trillende sang

Solsort

Ringdue, guiden foreslog brun sovs og Waldorf salat, hvilket faldt totalt til jorden

Bogfinke, der kunne sige det lige så tit det skulle være, dvs ca 500000 gange pr sæson

Hvinand hr. og fru

Gråand, andrikker da hunnerne typisk ligger på rede nu

Spætmejse

Træløber

Kernebider i en lille flok

Stor flagspætte

Rødhals

Gransanger tjif tjaf tjif tjaf

Løvsanger lidt vemodigt “faldende sang”

Skarv flyvende over skoven

Munk

Skovsanger, sangen kan sammenlignes med en snurrende mønt på et fad

Grågæs med meget nye gæslinger med meget stor NÅÅÅÅÅÅÅÅ faktor

Ved stranden var der Toppet skallesluger, sølvmåge, stormmåge og hættemåge

Lige før vi var tilbage var der sangdrossel, stær, skovspurv og gråspurv

 

Tak for en dejlig tur.

Rådvad-Strandmøllen 3/3-2018

En god tur til den lidt kolde side, vi var ikke helt så mange som vi plejer, men fuglene viste sig fint. Her følger en artsliste
Vandstær, 9 blev der talt!
Gråand, Troldand, Skarv, lidt usædvanligt i selve åen, Blåmejse, Musvit, Stor flagspætte, Musvåge, Ravn af flere omgange, Fiskehejre, Grønirisk, Isfugl, set af de heldige (guiden er stadig lidt muggen over at han fortabte sig i anekdoter imens gæsterne så den), Gråkrage

Guiden( til venstre) forsøger at lyde klog, Ib (til højre) har sin tvivl

Bogfinke, Kvækerfinke, Spætmejse, Gærdesmutte, Grønsisken, den hørte vi kun et par gange i ellesumpen, Gråsisken, en lille flok som lod sig fint se imens de puslede rundt på jorden,Ringdue, Blishøne, Bjergvipstjert, som fik guidens hjerte til at hoppe et enkelt slag over, Hættemåge, Sølvmåge, Sjagger, Solsort, kun hanner, Træløber, Gråspurv, Halemejse.
Vi manglede i den grad en Sortspætte, som ellers havde ladet sig beskue i området flere gange i løbet af dagen.

Tak for en dejlig tur i dejligt selskab.

Henrik

Find vandstærene!
På fugleture går man naturligvis gåsegang. OK ikke særlig sjov, men oplagt
En lille flok Kvækerfinker tog imod da vi kom ind i skoven
Ved Matildebroen
Spor efter spætte
Træer skal have lov til at rådne hvor de faldt!
Guiden fortæller og beretter, vi havde lige set en Bjergvipstjert
Forgæves kig efter Sortspætte
Tak for en dejlig tur, jeg håber vi ses igen “derude”

Fuglestemmer i maj

Fuglestemmetur i maj langs Mølleåen.

Artsliste.

Hvid vipstjert
Stillits – en del omkring naturskolen
Bysvale
Landsvale
Mursejler
Gransanger – tjif tjaf tjif tjaf.
Løvsanger
Broget fluesnapper
Solsort
Ravn
Gråkrage
Gråand
Knopsvane
Skarv
Musvit
Træløber – med et enkelt lille pip eller to, det er sent på sæsonen for den.
Spætmejse
Stor flagspætte
Gærdesmutte
Bogfinke – siger det lige så tit det skulle være
Sangdrossel – gentager stroferne 3 gange (som regel)
Rødhals
Blishøne
Stær

Fuglestemmer i april

Landsvale (Hirundo rustica)
Landsvalen er en rigtig forårsbebuder. Den dukker som regel op i april måned.

Så var der fuglestemmer i april.
Det var en lidt fugtig og meget kold tur, men fugle var der masser af. Her følger en artsliste;

 • Hvid vipstjert
 • Landsvale
 • Gransanger – tjif tjaf tjif tjaf.
 • Løvsanger
 • Kernebider
 • Solsort
 • Ravn
 • Gråkrage
 • Allike
 • Fiskehejre
 • Grågås med gæslinger, hvilket er nyt for området
 • Gråand
 • Hvinand
 • Knopsvane
 • Skarv
 • Blåmejse -den med trillen
 • Musvit
 • Træløber
 • Spætmejse
 • Grønsisken
 • Stor flagspætte
 • Gærdesmutte
 • Bogfinke – den der kunne sige det lige så tit det skulle være
 • Sangdrossel – den der gentog stroferne 3 gange (som regel)
 • Rødhals
 • Blishøne
 • Gulspurv
 • Edderfugl
 • Stær
Tjiftjaf (Phylloscopus collybita)
Den undseelige gransanger med den karakteristiske stemme tjif-tjaf-tjif-tjaf

Tak for en god tur håber vi mødes “derude” igen
Henrik

Vinterskovens fugle 4/3-2017

Black-bellied Dipper 090127Cinclus cinclus cinclus
Vandstæren er en fast vintergæst ved Raadvad

Så har vi endnu engang været på tur langs Mølleåen fra Rådvad til Strandmøllen og tilbage igen.
Vi mødte en del fugle på turen, en artsliste følger her:

Vandstær
Musvåge
Spurvehøg
Musvit
Blåmejse
Bogfinke
Grønsisken
Gærdesmutte
Træløber
Korttået Træløber
Spætmejse
Stor flagspætte
Ringdue
Gråkrage
Allike
Solsort
Skarv
Halemejse
Husskade
Blishøne
Gråand
Knopsvane
Ravn
Hættemåge
Sølvmåge
Toppet skallesluger

Long-tailed Tit (Aegithalos caudatus).
Halemejsen er nem at genkende med den umiskendeligt lange hale

Det blev til 26 forskellige arter og måske har jeg glemt en enkelt.
Mange tak for turen og hyggeligt selskab, jeg håber vi mødes igen “derude”
Henrik Petersen

Lyngby Åmose

Fugletur i Lyngby Åmose 6/10-2016

En fuglefattig fugletur med ansatte fra Familiecenteret i Lyngby Taarbæk kommune.

I forbindelse med et personalearrangement med afsluttende besøg på Sophienholms aktuelle fuglemaleriudstilling skulle jeg guide en tur igennem Åmosen.

Selskabet var utrolig hyggeligt og vejret var fantastisk, men, men, men fuglene glimrede ved deres fravær. Jeg har ikke en egentlig forklaring på hvorfor der var så ”fugletomt”. Søndagen før var der masser af forskellige småfugle, specielt mejser.  Der var dog nogle få fugle og en artsliste følger her:

 • Hættemåge
 • Ringdue
 • Rørhøne
 • Skarv
 • Fiskehejre
 • Gråand
 • Knopsvane
 • Rødhals (kun hørt)
 • Gærdesmutte (kun hørt)
 • Gråkrage
 • Blåmejse
 • Grønsisken

Vi var I selve mosen og mødte: Tranebær, Revling og tørvemos

Tak for en hyggelig tur, Henrik

Nattergaletur for B-mennesker 26-5-2016

Søndersø og fuglene

Torsdag den 26/5 var en stor gruppe B-mennekser på nattergale tur med Thomas og Henrik rundt om Søndersø.

Var der nattergale? åh jo! åh jo!

Thrush Nightingale (Luscinia luscinia)
Nattergalen høres tydeligt, men ses sjældent. Her er den dog fanget i fuld sang.
Inden artslisten skal vi sige tak til Erik Thomsen for rigtig stor viden om botanikken, et område hvor vi ærlig talt hurtig kan komme på gyngende grund.

Artsliste for turen.

Munk, Sangdrossel, Mursejler, Landsvale, Rødhals, Gransanger (tjif-tjaf, tjif-tjaf) Bogfinke, Blishøne, Toppet lappedykker, Hættemåge, Fjordterne, Gråkrage, Skovskade, Råger, Gærdesmutte, Fasan,  Allike, Ringdue, Rørdrum, Løvsanger, Jernspurv, Sanglærke, Rørsanger, Stær, Duehøg, Gøg, Træløber OG NATTERGALE!

Link til artikel om okserne vi så: P1090397

Himlen viste sig fra den smukkeste side.

Rådvad Strandmølle turen 12/5 2016

I helt fantastisk vejr fik hørt og set følgende fugle.

Knopsvane (hvor hannen demonstrede overfor nogle kajakroere hvem der havde revir i mølledammen), Fjordterne, Landsvale, Bysvale, Mursejler, Hvid vipstjert, Stillits, Gransanger, Rødstjert, Munk,  Musvit, Blåmejse, Bogfinke, Solsort, Gærdesmutte, Stor flagspætte, Gråand med daggamle ællinger, Spætmejse, Blishøne, Rødhals, Korttået træløber, Skovskade, Grønirisk, Kernebider, Grønbenet rørhøne, Hættemåge, Gråkrage, Allike, Grågås.

Tak for en dejlig tur

Rådvad Strandmøllen april 2016

Den nyklassiske fuglestemmetur langs Mølleåen er netop afsluttet for april.

Vi mødte en række fugle og hørte ganske mange synge. Vejret var dog lidt gråligt så vi måtte nøjes med ”silhuetornitologi”.

Artsliste for turen:

Landsvale (årets første)

Hvid vipstjert

Gransanger

Musvit

Blåsmejse

Gråand

Hvinand

Bogfinke

Korttået træløber

Træløber

Gærdesmutte

Spætmejse

Fiskehejre

Skarv

Stor flagspætte

Solsort

Grågås

Gråkrage

Allike

Knopsvane

Sølvmåge

Rødhals

Skovskade

Halemejse

Blishøne

Tak for en dejlig tur