Hallands Väderö

Som det jo efterhånden er blevet en tradition, arrangerede vi sammen med FOF en bustur til Hallands Väderö i starten af juni måned. I alt 32 glade deltagere havde tilsidesat almindelige søndagssysler, for at drage med os til denne svenske naturperle. Undervejs i bussen fortalte Thomas lidt om hvad vi kunne forvente os af dagen af naturoplevelser, bl.a. om de spættede sæler, som der jo stort set er garanti for at se i stort tal på Väderön.

Fra Torekov sejlede vi ud til Sandhamn på øens østlige side. Undervejs så vi ud over masser af edderfugle og skarver også et par tejster og et par alke. Vi fik ikke den store mulighed for at dele opdagelsen af de første havfugle, da bølgerne gjorde det nærmest umuligt, at holde balancen mens man kiggede i kikkert.

Vi var dårligt kommet i land før vi kunne præsentere nogle af de fugle, der stort set altid kan opleves på Hallands Väderö, men som der er langt imellem man ellers ser, nemlig gulbug (der lyder som et gummi pivedyr) og karmindompap (der siger: “pleased to meet you”).

2013-06-02 10.52.47
I starten af turen passerer man Oadammen, der stod smukt med tusindvis af gule iris

På turen gennem Söndre skog, fik vi ud over at høre flere fugle rig lejlighed til at fodre de lokale myg, der var begejstrede for vores tilstedeværelse. Skoven på Hallands Väderö får stort set lov til at passe sig selv, hvilket gør især fuglelivet meget alsidigt. Mange af træerne er ældgamle og de træer der dør, får lov at ligge og rådne i fred.

2013-06-02 11.19.24
Et af de fine gamle egetræer i skoven på Väderön

Vel igennem skoven passerede vi den idylliske sandvig, der hedder Kungshamn. Her så vi klyder, gravand, dværgterne og masser af bramgæs.

Fra et udsigtspunkt på øens sydvestlige spids havde vi fint udsyn til sælerne på skærene ud for øen. Kikkerter gik rundt, så alle havde mulighed for at studere dem lidt nærmere, selvom der ikke er meget show i sæler, der bare ligger og nyder livet på klipperne.

2013-06-02 13.36.21
Overalt på øen er der masser af engelskgræs.

Fra sælerne gik det over stok og sten ud mod fyret. Turen er så strabadserende, at enkelte valgte at gå ind på hovedstien midt på øen. Ved fyret kunne vi nyde udsigten over havet. Traditionelt er fyret et godt sted at drikke sin kaffe, men vinden gjorde, at vi blev enige om at gå tilbage til Sandhamn, hvor vi ville kunne nyde kaffen i læ.

2013-06-02 14.04.15
Fyret på Hallands Väderö

Tilbage i Sandhamn havde vi halvanden times tid før færgen gik. Tiden blev brugt til at få drukket kaffe, spist is og at nyde solen, der nu havde trængt igennem skyerne. En enkelt deltager kunne ikke stå for fristelsen af det krystalklare vand og måtte ud og bade. Imponerende, da vandet nok ikke har været meget mere end 15 grader. Men indbydende så det ud.

Lidt over 4 blev vi hentet af færgen igen og kunne komme ind til Torekov, hvor Aslan ventede med bussen. Hjemturen forløb fredeligt og der var flere, der lige måtte tage sig en lille “morfar” efter en hel dag i det fri. Klokken 19.30 kunne vi sætte de sidste af på Østerport og tage hjem efter en herlig dag med masser af gode oplevelser. Tak til alle deltagerne, der var med til at gøre dagen hyggelig.

Her følger en artsliste for dagen: Rød glente, Gråkrage, Allike, Råge, Hættemåge, Stormmåge, Sølvmåge, Svartbag, Dværgterne, Edderfugl, Toppet Skallesluger, Skarv, Alk, Tejst, Gransanger, Bogfinke, Karmindompap, Gulbug, Løvsanger, Skovsanger, Gærdesmutte, Tornsanger, Bramgås, Klyde, Strandskade, Rødben, Tornirisk, Gærdesanger, Rødstjert, Solsort, Hvid vipstjert, knopsvane, Grågæs, Skærpiber, Rødrygget tornskade, Nattergal, Landsvale, Bysvale, Sanglærke og Gravand.

2013-06-02 16.21.58 2013-06-02 16.23.32
Henrik og Thomas

PS. Jørgen, der var med på turen har været så venlig at sende nogle af de billeder han tog undervejs. Her er et udvalg af dem: