Rådvad Strandmøllen april 2016

Den nyklassiske fuglestemmetur langs Mølleåen er netop afsluttet for april.

Vi mødte en række fugle og hørte ganske mange synge. Vejret var dog lidt gråligt så vi måtte nøjes med ”silhuetornitologi”.

Artsliste for turen:

Landsvale (årets første)

Hvid vipstjert

Gransanger

Musvit

Blåsmejse

Gråand

Hvinand

Bogfinke

Korttået træløber

Træløber

Gærdesmutte

Spætmejse

Fiskehejre

Skarv

Stor flagspætte

Solsort

Grågås

Gråkrage

Allike

Knopsvane

Sølvmåge

Rødhals

Skovskade

Halemejse

Blishøne

Tak for en dejlig tur